Tamamlayıcı Eğitim Programı(TEP)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU

7 VE 8. SINIFLAR

TAMAMLAYICI EĞİTİM PROGRAMI (TEP)

 

 • Tamamlayıcı Eğitim Programı (TEP) Nedir?
  • Okulumuzda 8. sınıflar ve 7. sınıflar düzeyinde uygulanan, okul programı yanında öğrencilerimizin akademik başarılarını desteklemek ve onları 8. Sınıfta girecekleri Liselere Giriş Sınavına hazırlamak amacıyla geliştirilmiş bir programdır. Okul öğretmenlerinden ders öğretmeni dışında öğretmenler derslere girecek şekilde planlama yapılır

  Tamamlayıcı Eğitim Programı’nda (TEP) dersler nasıl yapılır?
  • 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ile TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Sosyal Bilgiler) derslerinden eğitim görmektedirler. Ayrıca soru çözüm ders saatleri vardır. 8. sınıflar hafta da 13 saat, 7. sınıflar haftada 11 saat eğitim alırlar.
  • Sınıflar kur sistemi ile oluşturulur. Öğrencilerimiz her dersin ünite bitimlerinde seviye belirleme sınavlarına girerler. Bu sınavdan aldıkları sonuçlara göre kur sınıfları yeniden düzenlenir.

  Tamamlayıcı Eğitim Programının Zamanı Nasıldır?
  • Tamamlayıcı Eğitim programı okulun açıldığı ilk haftadan başlayarak son haftaya kadar uygulanır. Dersler 8. Sınıflarda hafta içi 4 gün (Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma) 7. Sınıflarda hafta içi 3 gün (Pazartesi, Salı ve Perşembe) , hafta sonu ise tek yarım gün (Cumartesi) olarak yürütülür.

  Tamamlayıcı Eğitim Programında hangi kaynaklar kullanılır?
  • Tamamlayıcı Eğitim Programında derslere giren öğretmenler tarafından incelenerek belirlenen, müfredata uygun, Akıllı Defterler, Konu Anlatımlı Kitaplar, Soru Bankası Kitaplar, Yaprak Testler, Çalışma Kâğıtları, Kazanım Değerlendirme Sınavları ve Deneme Sınavları kullanılırlar.

  Tamamlayıcı Eğitim Programında ölçme ve değerlendirme nasıl yapılır?
  • Programdaki derslerde işlenen konulara göre sınıf içi ölçme ve değerlendirmelerde yaprak testler ve çalışma kâğıtları uygulanır. Bunun değerlendirmesini ders öğretmeni yapar.
  • Her dersten ünite sonlarında Kazanım Değerlendirme Sınavları yapılır. Bu sınavlar deneme sınavı şeklinde yapılır. Bu sınavlarından ardından sınıflar kur sistemine göre yeniden düzenlenir. Deneme Sınavı soruları okulumuz soru bankasından ya da öğretmenler tarafından incelenip karar verilen yayınevlerinden sağlanır.
  • 8. sınıflarda MEB ortak sınavlara yakın zamanda yoğun ders programı uygulanır ve deneme sınav sayısı artırılır. Deneme sınavları MEB ortak sınavları ile aynı şartları içerecek şekilde gerçekleştirilir.

 • Tamamlayıcı Eğitim Programında etüt ve tamamlama çalışmaları nasıl yapılır?
  • Tamamlayıcı Eğitim Programında öğrencilerin akademik başarıları derse katılımları, yapılan seviye belirleme sınavları ve sınıf içi ölçme çalışmaları ile belirlenir. İhtiyaç halinde öğrenciler eksik kazanımları bulunan dersten bireysel etüt veya genel etüt çalışmalarına yönlendirilir.
  • Ayrıca her sınıf düzeyinde her dersten ek olarak soru çözüm saatleri uygulanır.

  Tamamlayıcı Eğitim Programında öğrencilerin akademik başarı takibi nasıl yapılır?
  • Yapılan deneme sınavları ve ders içi ölçme değerlendirme süreci ile okulumuz rehber öğretmeni ve eğitim koordinatörü tarafından öğrencilerimizin başarı takibi yapılır ve etüt çalışmaları, çalışma planlamaları yapılır.

  Tamamlayıcı Eğitim Programında psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti nasıl sağlanır?
  • Tamamlayıcı Eğitim Programında öğrencilerin akademik başarıları, sınavlardaki başarıları, sınava hazırlanma süreçleri, kaygı düzeyleri, verimli ders çalışma yöntemleri, ders çalışma programları konularında okulumuz psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi ile işbirliği yapılır. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi tarafından bu anlamda K12. Net sistemi üzerinden de duyurular ve mesajlar yayınlanır.
  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi tarafından yıl içerisinde hem öğrencilere hem de velilere seminerler, sunumlar, toplantılar düzenlenir. Bu sunumlar ve toplantılar aracılığıyla sınav sistemleri, puan hesaplamaları, tercihler, yerleşilecek okullar hakkında bilgi verilir.

TEP Broşürü İçin Tıklayınız...

 

 


HIZLI ERİŞİM


Öğrenci Bilgi Sistemi

E-Posta

Yemek

Ulaşım

İK

E-Okul