Araştıma Geliştirme Merkezi (ARGEM)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI OKULLARINDA ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ

(Yeni) 2022 LGS Raporu için tıklayınız...

Eğitim ve psikolojinin en önemli ayaklarından biri de ölçme değerlendirmedir. Ölçme, bireyleri araç kullanarak veya araç kullanmadan sayı veya sembolle gözlemleme işidir. Değerlendirme ise yapılan ölçme işlemi sonucu birey hakkında çeşitli eğitsel ve psikolojik karar verme sürecini içerir. Bu açıdan, ölçme değerlendirme sürecinin en doğru şekilde yapılması önem arz etmektedir. Gazi Üniversitesi Vakfı Okulları eğitim sisteminin önemli bir parçası olan ölçme değerlendirme sürecinin çalışma esasları şu şekildedir:

 1. Tanıma ve Yerleştirme Sınavları (Diagnostik Assesment)
 2. Ünite Sonu Sınavlar (Formative Assesment)
 3. Not Vermeye Yönelik Dönem İçi Yapılan Sınavlar (Summative Assesment)
 4. Yeni Durum Belirleme Yaklaşımları (Performans, Proje, Portfolyo vb. )
 5. Ulusal Sınavlara Yönelik Yürütülen Tarama ve Genel LGS, TYT ve AYT Sınavları
 6. Zümre Başkanları ve İdareciler ile Ölçme Sonuçlarını Değerlendirme Toplantıları
 7. Lise Bölümünden Zümre Başkanları ile Ayda En Az İki Saat Gerçekleşen Ölçme Değerlendirme Birimi  ARGE Çalışmaları
 8. Bursluluk Sınavı
 9. Sınav Hazırlama Birimi
 10. K12 Sisteminin Kullanımı

1) Tanıma ve Yerleştirme Sınavları (Diagnostik Assesment)

Bu sınavlar öğretim yılı başında uygulanan ve öğrencilerin bir önceki seneden kalan eksik kazanımlarını belirlemek amacı ile yapılan sınavlardır. Okulumuzda sene başında yapılan hazırbulunuşluk ve İngilizce kur belirleme sınavı bu sınavlara örnektir. Bu sınavlar öğretmenler ve ölçme değerlendirme uzmanı ile birlikte hazırlanır. Sınavların analizleri ve istatistikleri ölçme değerlendirme birimi tarafından yapılır. Sınav sonuçlarının istatistiksel yorumu ölçme değerlendirme birimi tarafından yorumlanır. Sonuçlar; öğrenci, veli, öğretmen ve okul idaresi ile paylaşır. Söz konusu sınavlar öğretim yılının başındaki çalışmalara yön vermektedir.  

2) Ünite Sonu Sınavlar (Formative Assesment)

Her dersin kendi ünitelerinin bitiminde  öğrencilerin ilgili ünitedeki  eksik kazanımlarını  belirlemek amacı ile yapılan sınavlardır. Bu sınavlar öğretmenler tarafından sınav hazırlama merkezinde KDS ve HKS sınavları adı altında hazırlanmaktadır. Sınavların K12 sistemine girilmesi, okunması ve istatistiksel analizi, ölçme değerlendirme birimi tarafından yapılır. İlgili ünitedeki kazanılmamış kazanımları ölçme değerlendirme uzmanı, o dersin öğretmenleri ve diğer paydaşlar ile paylaşır. Ek etkinliklerin planlaması, idare ve rehber öğretmen ve zümrelerin iş birliğiyle yapılır.

3) Not Vermeye Yönelik Dönem İçi Yapılan Sınavlar (Summative Assesment)

Dönem ortasında ve sonunda öğrencilerin ilgili derslere ait akademik başarısını ortaya koymak amacı ile yapılan sınavlardır. Bu sınavlar öğrencilere not vermeye yönelik yazılı yoklama tarzında yapılan sınavlardır. Sınavları ilgili dersin öğretmeni, kendi branşının kazanımları doğrultusunda hazırlar, ölçme değerlendirme birimi bu sınavları ölçme değerlendirme kurallarına uygunluğu açısından kontrol eder. Ölçme değerlendirme biriminin redaksiyonu sonucunda onaylanan sınavlar; öğretmenlerce, öğrencilere uygulanır. Not vermeye yönelik yapılan sınavlarda açık uçlu, çoktan seçmeli, eşleştirme, kısa yanıtlı, doğru-yanlış vb. test maddeleri kullanılmaktadır. Ayrıca okulumuzda açık uçlu ortak sınavlarda yapılmaktadır. Sınavların sınav takvimi, zümreler ve okul idaresi tarafından belirlenir. Belirlenen takvim, tüm öğretmen, öğrenci ve velilere tebliğ edilir.

4) Yeni Durum Belirleme Yaklaşımları (Gözlem Formları, Proje, Portfolyo Ölçekleri vb. )

Okulumuzun proje görevlerinin puanlanması amacıyla hazırlanan rubrikler, gözlem formları, portfolyo rubrikleri,  ölçme değerlendirme birimi ve öğretmenler tarafından hazırlanmaktadır.

5) Ulusal Sınavlara Yönelik Yürütülen Tarama ve Genel LGS,TYT ve AYT Sınavları

Okulumuzda ulusal sınavlara hazırlanmaya yönelik tarama ve genel sınavlar (ortaokulda LGS, lisede TYT ve AYT) uygulanmaktadır. Bu sınavlar öğrencilerimizin (8 ve 12. sınıflar) akademik durumlarını tespit etmek amacıyla yapılır. Söz konusu çalışma ile öğrencilerimiz bir üst öğrenim kurumuna yerleşmek için ulusal çapta yapılan LGS, TYT ve AYT sınavlarına hazırlanmaktadırlar. Ölçme değerlendirme birimi, sınavların okutulmasını,  istatistiklerinin ve kazanım tablolarının çıkarılmasını,  sonuçlarının öğrenci, veli, öğretmen ve ilgili yöneticilere iletilmesini sağlar.

6) Zümre Başkanları ve İdareciler ile Ölçme Sonuçlarını Değerlendirme Toplantıları

Ölçme değerlendirme birimi sınıf düzeylerinin, şubelerin ve öğrencilerimizin birebir takibini yapmaktadır. Ölçme değerlendirme birimi tarafından değerlendirilen sınavların sonuçları istatistikleri her sınıf düzeyi için düzenli bir şekilde tutulmaktadır. Yapılan istatistiksel analizler ışığında zümreler, rehberler ve okul idaresinin işbirliği ile gerekli tedbirler alınmaktadır. Her ay iki kez ilkokul ve ortaokul zümre başkanlarının, rehber öğretmenlerinin ve yöneticilerin katıldığı akademik değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantıda ölçme değerlendirme birimi; sınıfların, şubelerin ve öğrencilerin akademik durumları hakkında bilgi vermektedir. Rehber öğretmenler, zümre başkanları ve idareciler öğrencilerin okul başarılarını arttırmak amacıyla etüt çalışmaları planlanmaktadırlar.  

7) Lise Bölümünden Zümre Başkanları ile Ayda En Az İki Saat Gerçekleşen Ölçme Değerlendirme Birimi  ARGE Çalışmaları

Lise bölümündeki zümre başkanları ile ayda iki saat ARGE çalışmaları yapılmaktadır.

ARGE Çalışmalarında

 1. Üniversiteye hazırlık ve konu tarama sınavlarının değerlendirmesi ilgili zümre başkanı ile birlikte yapılmaktadır. Gerekli belgeler öğretmenlere verilmektedir.
 2. Öğretmenlerin dönem içinde uyguladıkları sınavların redaksiyonları yapılmaktadır.
 3. Proje ve gözlem formlarının rubrikleri geliştirilmektedir.

8) Bursluluk Sınavı

Okulumuzun öğrenci alımında yaptığı bursluluk sınavı, öğretmenlerimizin ve ölçme değerlendirme biriminin ortak çalışmasıyla yapılamaktadır. Sınavların sisteme açılması, okutulması, sınav istatistiklerinin çıkarılması, sonuçlarının yetkililere iletilmesi ölçme değerlendirme birimi tarafından yapılmaktadır.

9) Sınav Hazırlama Birimi

                Okulumuz 2008 yılından günümüze kendi soru bankasını oluşturmaktadır. Bu açıdan soru bankamızı güncel sorularla zenginleştirmek amacıyla her öğretmenimiz okulumuzun soru bankasına soru yazmaktadır. Bu soruların soru bankasına yazımını ve dizgisini Sınav Hazırlama Birimi yapmaktadır. Ayrıca Sınava Hazırlama Birimi okulumuzda ölçme değerlendirme birimi tarafından yapılan tüm ortak sınavların, elektronik ortamda dizgisininin yapılmasını, sınavların çoğaltılmasını, sınav kitapçıklarının ve optiklerinin konulduğu sınav zarflarının hazırlanıp ilgili idareciye teslimini sağlamaktadır.

10) K12 Sisteminin Kullanımı

Ölçme Değerlendirme birimi tarafından yapılan tüm sınavlar ve sınav sonuçlarının istatistiksel analizleri k12 sistemi aracığıyla öğrenci, veli, öğretmen ve okul yönetimi ile elektronik ortamda paylaşılmaktadır.  Bu sistemin ölçme ayağı ilgili uzman tarafından düzenle yürütülmektedir.

Uzm. M Oğuzhan ÇETİN
Ölçme Değerlendirme Uzmanı


HIZLI ERİŞİM


Öğrenci Bilgi Sistemi

E-Posta

Yemek

Ulaşım

İK

E-Okul