PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK (PDR)

 AMACIMIZ

Öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına, gerçekçi kararlar alabilmelerine, yeteneklerini geliştirebilmelerine, problem çözmelerine, çevresiyle ve kendisiyle uyumlu ilişkiler kurabilmelerine yardımcı olmaktır.

İLKELERİMİZ

  • Öğrencilerimizin PDR’ ye kendi isteğiyle –gönüllü- gelmeleri önemlidir.
  • Öğrencilerimizle yaptığımız görüşmeler gizlilik temeline dayanır.
  • Öğrenciler hangi özelliklere sahip olurlarsa olsunlar bizim için değerlidirler.
  • Öğrenciye yardımcı olabilmek için gerektiğinde kendisine en yakın olanlarla işbirliği içinde çalışılır.

 Okulumuzdaki rehberlik çalışmaları “gelişimsel ve önleyici rehberlik “ temeline dayanmaktadır.

 

Öğrencilere Yönelik PDR Çalışmaları

KİŞİSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

 Öğrenciyi Tanıma Ve İzleme Çalışmaları: Öğrencilerle yapılan bireysel görüşmelerin yanında, sınıf-branş öğretmenleriyle ve ailelerle gerekli toplantılar yapılarak bilgi akışı ve paylaşımı sağlanmaktadır.

Test Ve Envanter Uygulamaları: Öğrencinin kendini daha iyi tanımasına yardımcı olmak amacıyla uygulanmaktadır.

Bireysel Psikolojik Danışma Görüşmeleri: Yaşadığı problemlerle ilgili çözüm yolları üretebilmesine yardımcı olmak, öğrenciyi tanımak, potansiyelini en üst düzeyde ortaya koyabilmesini sağlamak gibi amaçlarla yapılmaktadır.

 MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

*Bireysel Rehberlik: Kendi özellikleriyle, mesleklerin gerektirdiği nitelikler arasında ilişkiler kurabilmelerine yardımcı olmak.

*Grup Rehberliği: Gelecek planlarına ve kendi ilgi ve yeteneklerine uygun mesleki hedefler oluşturabilmelerine destek olmak.

*Test - Envanter Uygulamaları: Her bir sınıf düzeyinde ders ve meslek seçimine yardımcı olmak.

* Seminerler: Üniversite sistemini tanıtıcı sunumlar yapmak. Üniversite, fakülte ve bölüm tanıtımları, sınav kaygısı ve baş etme yolları gibi konularda seminerler düzenlemek.

*Tercih Danışmanlığı: Üniversite sınavı sonrası yapılan lisans programları tercihlerinde rehberlik etmek.

 EĞİTSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

*Başarıyı engelleyen etmenleri belirlemek, onları azaltmak ya da ortadan kaldırmak için öğrencilerin farkındalığını artırmaya çalışarak akademik başarılarını desteklemek,

*Etkin ve verimli ders çalışma becerileri kazandırmak,

*Zamanı iyi kullanma, plan yapma ve uygulama görüşmeleri planlamak,

*Sınav kaygısını kontrol edebilmelerine yardımcı olmak.

*Kendi özelliklerine uygun alan, bölüm, meslek seçme gibi eğitsel kararlar alabilmesi için gerekli bilgi altyapısının sağlamak.

 

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerin akademik, sosyal ve psikolojik gelişimleri gerek sınıf gerekse branş öğretmenlerimizle yapılan görüşmelerde ele alınarak bilgi paylaşımında bulunmakta ve koordineli olarak çalışılmaktadır.

Sınıf Rehberlik Programları hazırlanmakta, her sınıf düzeyindeki öğrencilerin gelişimlerine göre hazırlanan etkinlikler rehberlik saatlerinde yapılmaktadır.

Danışman öğretmenler ile yapılan görüşmeler yoluyla öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleriyle ilgili paylaşımlarda bulunulmakta ve öğrencilerin gelişimi takip edilmektedir.

Seminer çalışmaları yoluyla öğretmenlerimizin değişik konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla planlamalar yapılmaktadır.

Velilere Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim özelliklerine göre velilerle bireysel görüşmeler yapılarak işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Her sınıf düzeyinde öğrencilerle yapılan bilgilendirmelerin velilere hitap eden kısmı sunumlar eşliğinde kendilerine de sunulmaktadır. Anlatılan konular; sınıf geçme ve sınav yönetmeliği, ders seçimi ve önemi, YGS-LYS bilgilendirme, sınav kaygısıyla baş etme v.b.

SINIF DÜZEYİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

 9.SINIF

•         Oryantasyon çalışmaları,

•         Öğrencileri tanıma ve izleme çalışmaları,

•         Ders seçimi ve meslek seçiminde yönlendirmelerde bulunmak.

•         Ders çalışma  becerilerinin kazandırılması

•         Yönetmeliklerle ilgili öğrencilere seminer verilmesi

•         İlgi-yetenek envanterinin uygulanması. ( Öğrencilerin kendi özelliklerini daha iyi tanımaları ve sene sonunda yapılacak ders seçimlerine yardımcı olmak amacıyla

•         Grup rehberliği çalışmalarını planlamak.

•        Bireysel psikolojik danışmanlık görüşmeleri        

10. SINIFLAR

•        Bireysel psikolojik danışmanlık görüşmeleri

•        Ders çalışma  becerilerinin kazandırılması

•        Grup görüşmelerinde ders çalışma sıkıntılarının ele alınması, verimli ders çalışma yollarıyla ilgili öğrencilerin yönlendirilmesi

•         Grup görüşmelerinde kendisiyle ve çevresiyle uyumlu ilişkiler geliştirebilmesi için yapılan yönlendirmeler

11.SINIFLAR

•         Her öğrenciye bireysel çalışma özelliklerine göre ders çalışma programı yapılması

•         Üniversiteye giriş sınavlarının yapısıyla (YGS-LYS) ilgili öğrencilere seminer verilmesi

•         Üniversiteye giriş sınav sistemi, sınavlarda dikkat edilecek noktalar(sınav taktikleri) ve sınav kaygısıyla ilgili olarak hazırlanan kitapçığın öğrencilere dağıtılması

•         Öğrencilerle grup rehberliği çalışmalarında, 11.sınıfta dikkat edecekleri noktaların ve mesleki hedeflerinin ele alınması

•         Üniversite tanıtım gezilerinin düzenlenmesi

•         Yaşadığı problemlerle ilgili çözüm yolları üretebilmesine yardımcı olma amacıyla bireysel psikolojik danışmanlık görüşmeleri

12. SINIFLAR

•         Her öğrenciye bireysel çalışma özelliklerine göre ders çalışma programı yapılması

•         Üniversite, fakülte ve bölüm tanıtım seminerlerinin düzenlenmesi

•         Sınav kaygısıyla ilgili seminer verilmesi

•         Üniversite sınav sürecine yönelik konularda sınıflarda öğrencilerin bilgilendirilmesi

•         Grup rehberliği yoluyla, mesleki hedef, hedef netlerinin belirlenmesi, sınav taktikleri, sınav stresi konularında bilgilendirme, değerlendirme ve yönlendirme yapılması

•         YGS ve LYS’ye başvurularda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi

•         Yaşadığı problemlerle ilgili çözüm yolları üretebilmesine yardımcı olma amacıyla bireysel psikolojik danışmanlık görüşmeleri

Tercih sürecinde bireysel yönlendirme hizmetleri


HIZLI ERİŞİM


Öğrenci Bilgi Sistemi

E-Posta

Yemek

Ulaşım

İK

E-Okul