Gazi Destekleme ve Yetiştirme Kursu (GAZİ-DYK)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU

7 VE 8. SINIFLAR

GAZİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU (GAZİ-DYK)

 

 • Gazi Destekleme ve Yetiştirme Kursu (GAZİ-DYK) Nedir?

  • Okulumuzda 8. sınıflar ve 7. sınıflar düzeyinde uygulanan, okul programı yanında öğrencilerimizin akademik başarılarını desteklemek ve onları 8. Sınıfta girecekleri Liselere Giriş Sınavına hazırlamak amacıyla geliştirilmiş bir programdır.

  Gazi Destekleme ve Yetiştirme Kursu’nda (GAZİ-DYK) dersler nasıl yapılır?

  • 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ile TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Sosyal Bilgiler) derslerinden eğitim görmektedirler. Ayrıca soru çözüm ders saatleri vardır. 8. sınıflar hafta da 12 saat, 7. sınıflar haftada 10 saat eğitim alırlar.

  • Sınıflar kur sistemi ile oluşturulur. Öğrencilerimiz her dersin ünite bitimlerinde seviye belirleme sınavlarına girerler. Bu sınavdan aldıkları sonuçlara göre kur sınıfları yeniden düzenlenir.

  Gazi Destekleme ve Yetiştirme Kursunun Zamanı Nasıldır?

  • Gazi Destekleme ve Yetiştirme Kursu okulun açıldığı ilk haftadan başlayarak son haftaya kadar uygulanır. Dersler 8. Sınıflarda hafta içi 3 gün (Pazartesi, Çarşamba, Perşembe) 7. Sınıflarda hafta içi 2 gün (Pazartesi ve Çarşamba) , hafta sonu ise tek yarım gün (Cumartesi) olarak yürütülür.

  Gazi Destekleme ve Yetiştirme Kursunda hangi kaynaklar kullanılır?

  • Gazi Destekleme ve Yetiştirme Kursunda derslere giren öğretmenler tarafından incelenerek belirlenen, müfredata uygun, Akıllı Defterler, Konu Anlatımlı Kitaplar, Soru Bankası Kitaplar, Yaprak Testler, Çalışma Kâğıtları, Kazanım Değerlendirme Sınavları ve Deneme Sınavları kullanılırlar.

  Gazi Destekleme ve Yetiştirme Kursunda ölçme ve değerlendirme nasıl yapılır?

  • Programdaki derslerde işlenen konulara göre sınıf içi ölçme ve değerlendirmelerde yaprak testler ve çalışma kâğıtları uygulanır. Bunun değerlendirmesini ders öğretmeni yapar.

  • Her dersten ünite sonlarında Kazanım Değerlendirme Sınavları yapılır. Bu sınavlar deneme sınavı şeklinde yapılır. Bu sınavlarından ardından sınıflar kur sistemine göre yeniden düzenlenir. Deneme Sınavı soruları okulumuz soru bankasından ya da öğretmenler tarafından incelenip karar verilen yayınevlerinden sağlanır.

  • 8. sınıflarda MEB ortak sınavlara yakın zamanda yoğun ders programı uygulanır ve deneme sınav sayısı artırılır. Deneme sınavları MEB ortak sınavları ile aynı şartları içerecek şekilde gerçekleştirilir.

  • Öğrencilerimize öğretmenler tarafından belirlenen akademik takvime göre Türkiye geneli deneme sınavı uygulanır.

 •  

  Gazi Destekleme ve Yetiştirme Kursunda etüt ve tamamlama çalışmaları nasıl yapılır?

  • Gazi Destekleme ve Yetiştirme Kursunda öğrencilerin akademik başarıları derse katılımları, yapılan seviye belirleme sınavları ve sınıf içi ölçme çalışmaları ile belirlenir. İhtiyaç halinde okul öğretmenleri tarafından belirlenen öğrenciler eksik kazanımları bulunan dersten bireysel etüt veya genel etüt çalışmalarına yönlendirilir.

  Gazi Destekleme ve Yetiştirme Kursunda öğrencilerin akademik başarı takibi nasıl yapılır?

  • Yapılan deneme sınavları ve ders içi ölçme değerlendirme süreci ile okulumuz rehber öğretmeni ve eğitim koordinatörü tarafından öğrencilerimizin başarı takibi yapılır ve etüt çalışmaları, çalışma planlamaları yapılır. Gazi Destekleme ve Yetiştirme Kursunda uygulanan öğrenci koçluğu sistemi ile öğrencilerin akademik başarıları, sınavlardaki başarıları, sınava hazırlanma süreçleri, kaygı düzeyleri, verimli ders çalışma yöntemleri, ders çalışma programları konularında her öğrencimize bağlı olduğu danışman öğretmeni rehberlik eder.

7. Sınıf Gazi Destekleme ve Yetiştirme Kursu Broşürü İçin Tıklayınız...

8. Sınıf Gazi Destekleme ve Yetiştirme Kursu Broşürü İçin Tıklayınız...

 


HIZLI ERİŞİM


Öğrenci Bilgi Sistemi

E-Posta

Yemek

Ulaşım

İK

E-Okul