Egitim Felsefesi ilkokul

İlkokul Eğitim Felsefemiz

Gazi Üniversitesi Vakfı Özel İlkokulu olarak, öğrencilerimizin insanlara ve çevresine duyarlı, akademik ve sosyal anlamda hayata hazırlanan, sanatsal ve sportif faaliyetlerde yetkin, yabancı dil becerisine sahip, tüm kültürlere ve farklılıklara saygılı, insan haklarının bilincinde olan, bilgiye ulaşma yollarını bilen, özgüveni yüksek, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, yaşam boyu öğrenmekten vazgeçmeyen bireyler olarak yetiştirilmesini hedefleriz.

 Gazi Üniversitesi Vakfı Özel İlkokulu, öğrenmenin her bir öğrencide ayrı ayrı gerçekleştiği bir ortam hazırlayarak hareket eder. Ayrıca Öğrenci Merkezli bir yaklaşımla yapılan programlar öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurur.

Öğrencilerimizi yetiştirirken;  toplumsal olaylara duyarlı, problem çözme becerisine sahip, empati duygusu yüksek, büyüklerine saygılı, hoşgörülü, estetik duyarlılığı olan, mizah duygusuna sahip, meraklı, düşünen ve sorgulayan bireyler olmaları için çalışırız. Bunları yaparken de tüm disiplinlerden faydalanarak onların zihinsel ve ruhsal anlamda zengin bireyler olmalarını destekleriz.

Gazi Üniversitesi Vakfı Özel İlkokulunda öğrenciler, proje odalarından yaşam becerileri sınıfına, fen laboratuarından, kodlama ve bilişim sınıfına ve farklı spor dallarını deneyecekleri salonlara kadar pek çok bilimsel ve sportif ortam ve etkinliklerle buluşur. Bunların yanı sıra,  yaratıcı drama, tiyatro ve müzikal çalışmalarla kendilerini ifade ederek akranlarıyla bir araya gelip, farklı konseptlerde performanslar sergilerler. PDR biriminin düzenlediği farklı etkinlik ve karakter eğitimi çalışmalarıyla kendilerini tanırlar.

Öğrencilerimizi doğru yönlendirerek ulusal ve uluslararası platformlarda projelere katılmalarını sağlayıp, bilgiyi ve ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı oluruz.

Okulumuzda Cambridge uluslar arası müfredatı uygulanmaktadır. Bu müfredat ile öğrencilerimizin iletişim becerileri yüksek, dili etkin kullanan ve dünya vatandaşı olmalarına katkı sağlayacak kültürel donanım edinmeleri hedeflenir. Ayrıca, Avrupa Konseyi Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR ) kapsamında Avrupa dil standartlarına uyumlu bir programla öğrencilere yabancı dil eğitimi verilmekte, öğrencilerimizin, öğrendikleri yabancı dillerdeki becerileri İngilizce için University of Cambridge ESOL ve Almanca FIT gibi uluslararası tanınırlığı olan sertifika sınavlarıyla ölçülmektedir. Öğrencilerimizin, ulusal  ve uluslararası sınavlarda başarılı olmaları sağlanarak onları geleceğe hazırlarız.

Tüm bu çalışmalardaki hedefimiz; okulumuzda  öğrencilerimizin çok yönlü gelişimleri esas alarak onlara sağlıklı ve başarılı bir geleceğe hazırlamaktır. Bu çalışmaları yürütürken velilerimizden aldığımız destek ve onlarla PDR birimimizin desteği ile verdiğimiz Aile Eğitimleri sonucunda öğrencilerimize karşı ortak dil kullanmamız onların başarısına katkı sağlamaktadır.

Gazi Üniversitesi Vakfı Özel İlkokulu, bu eğitim yaklaşımı ve 1998’den beri koruduğu eğitim kalitesi ile geleceğin sorumluluğunu taşıyan başarılı, mutlu ve aydınlık bireyleri ulusal ve uluslararası düzeyde bir üst öğrenime hazırlar.


HIZLI ERİŞİM


Öğrenci Bilgi Sistemi

E-Posta

Yemek

Ulaşım

İK

E-Okul